Služby

Kladieme dôraz na kvalitu a spolahlivosť služieb. Naši zákazníci sak nám radi vracajú. Pravideľne inovujeme vybavenie servisu a školíme zamestnancov, aby sme boli schopný neustále ponukať prvotriedne služby. Za naše pôsobenie sme už opravili niekoĺko tisíc áut. Ponúkame profesionálnu a kompletnú starostlivosť pre vozidlá všetkých značiek. Dlhoročné neoceniteľné skúsenosti a prax nám dávajú predpoklad, že pomôžeme aj vám.

Naše služby sú zamerané na všetky osobné a nákladné automobily do 3,5t.

 • Geometria 3D digitálna
 • Pneuservis
 • Servisné prehliadky
 • Pravideľné prehliadky
 • Diagnostika a elektronika
 • Opravy, plnenie a dezinfekcia klimatizácii
 • Karosárske práce
 • Lakýrnické práce
 • Oprava motorvého ústrojenstva
 • Predaj náhradných dielov
 • Generálne opravy
 • Technické a emisné kontroly
 • Výmena oleja
 • Ďalšie služby…

Digitálna 3D geometria

Digitálna 3D geometria

Už viac ako jedno desať ročie sa venujeme tejto problematike. Geometria BOSCH je schopná merať geometriu na všetkých osobných autách. Naše zariadenie pracuje spresnosťami presahujúcimi stotinu milimetra. Správna geometria vozidla má vplyv na na stabilitu auta pri prejazde zatáčkou, podobne ako je tomu u vyváženia pneumatík a správnej hustote tlaku. Môže znížiť spotrebu vozdila, vďaka zníženiu odporu pneumatík správnym nastavením zákolonu ,odklonu a zbiehavosti kolies. Geometria vozidla zodpovedá aj za tzv. nulovú polohu. Je to poloha, keď ide vozdilo v spriamenom smere a bez dotyku vodiča drží polohu. Bežný spôsob, ako zistiť nesprávne nastavenú geometriu, je nesúlad polohy volantu voči prístrojovke vozdila, avšak je to len jeden z viacerých príznakou zle nastavnej geometrie. Dobrá geometria šetrí pohyblivé časti náprav a hlavne pneumatiky vozidla. Prevažná večšina výrobcov a servisných manuálov odporúča geometriu vozdila dať skontrolovať minimálne raz za pol roka až rok.

 Pneuservis

Pneuservis

Ponúkame peunservisné služby na všetky začky a typy osobných vozdiel. Máme najmodernejšie a značkové vybavenie (BOSCH) na penuservisné úkony. Prevádzame vyváženie pneumatík s maximálnou prestnosťou, vyhovujúcou štandardom závodných áut. Takto vyvážené pneumatiky majú oveľa lepšie vlastnosti. Medzi ktoré patrí menšia spotreba paliva, menšie zaťaženie nerovnomernými rotačnými silami v porovnaní s nevyváženými alebo nepresne vyváženými kolesami. Tieto nepresnosti spôsoujú dodatočné namáhanie častí náprav a dochádza ku skoršiemu opotrebeniu. Zmiernené kmitanie volantu a iných síl v riadení. Správne vyvážené penumatiky pomáhajú vozidlu pri správnom držaní vozdila pri priamej jazde udržovať smer, a zabezpečuje lepšiu stabilitu priechodu zákrutou

Servisné prehliadky

Servisné prehliadky

Sprostredkovávame záručný a pozáručný servis všetkých osobných a úžitkových do 3,5t vozidiel. Na základe zákona pojednávajúcom tzv. Blokovej výnimke je možné vykonávať záručný servis vozdiel bez narušenia záruky (viac informácii na konci strany).

Bloková výnimka

Čo je bloková výnimka a aké výhody pre Vás bežných motoristov prináša?

Vodič už nemusí jazdiť so svojim autom v záruke do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis. Môže, bez straty záruky, servisovať svoje auto v akejkoľvek autoopravovni, ktorá je odborne pripravená a použije originálne prvovýrobné alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Výhodou je výrazne nižšia cena ako pri oprave v značkovom servise.

Bloková výnimka je v platnosti od 1.11.2004

 • dáva možnosť prevádzať nezávislým servisom značkový servis, údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe a to bez straty záruky samozrejme pri dodržaní postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu a pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov
 • možnosť prístupu k technickým informáciám, dielenským príručkám a to aj o nových automobiloch
 • možnosť prístupu k originálnym náhradným dielom, originálnej diagnostike a školeniam a to nediskriminačne, včas a použiteľným spôsobom na rovnakej úrovni ako autorizovaným servisom
 • možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielov

V roku 2004 nastala v Slovenskej republike zásadná legislatívna zmena v odbore autoopravárenstva, a to uvedením platnosti “NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1400/2002 zo dňa 31. 7 2002 o použití čl. 81 odst.3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a jednania vo vzájomnej zhode v odvetví motorových vozidiel” – skrátene nazývaná “Bloková výnimka”.

Bloková výnimka odstraňuje prekážky, ktorými sa výrobcovia áut bránili konkurencii.
Úprava pravidiel Blokovej výnimky platná od 1. júna 2010
Európska komisia zmenila pravidlá blokovej výnimky pre automobilový sektor. Na rozdiel od minulosti automobilky budú povinné uznať reklamácie aj vtedy, ak vozidlo absolvovalo opravu v neautorizovanom servise. Ďalšie zmeny sa týkajú nového usporiadania predaja nových vozidiel.
Európsky automobilový sektor dostal v roku 2002 blokovú výnimku z pravidiel voľnej súťaže, ktorá mala zabrániť automobilkám vybudovať si nezdravé dominantné postavenie. Medzičasom sa však situácia zmenila a Európska komisia na ňu zareagovala úpravou blokovej výnimky. Platnosť nových pravidiel sa končí v roku 2023.

Záruka nepadne
Najdôležitejšia zmena vstúpila do platnosti 1. júna 2010 a týka sa záručného a pozáručného servisu vozidiel. Dôvodom zmien je výrazný vzostup nákladov na opravy a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa komisie tvoria až 40 % nákladov na prevádzku vozidla. Brusel preto rozhodol, že spotrebiteľ má právo slobodne sa rozhodnúť, kde si nechá auto servisovať.

Výrobcovia a importéri už nesmú odmietať prijatie reklamácie ani nijak obmedziť záruku, ak si majiteľ vozidla nechal vykonať opravu v inom než autorizovanom značkovom servise. Podľa nových pravidiel sú automobilky povinné poskytnúť technické informácie o danom type aj nezávislým servisom a musia uvoľniť tieto údaje pre vozidlá, ktoré získali typové osvedčenie po 1. septembri 2009. Novinkou je aj povinnosť automobiliek umožniť značkovým a neznačkovým servisom vybrať si náhradné diely od alternatívnych výrobcov.

 Pravidelné prehliadky

 Pravidelné prehliadky

Medzi naše služby patrí aj pravidelná údržba, kontrola o vaše vozidlo. Pravideľnou starostlivosťou o vaše vozdilo vždy bude pripravené slúžiť, keď ho bude treba. Taktiež ušetríte náklady, pretože každá veľká závada sa začína maličkosťami a ak sú odstránené včasne tak je na opravu potrebné o vela menšie úsilie, čas a peniaze.

Diagnostika a Elektronika

Diagnostika a Elektronika

Prinášame vám možnosť skontrolovať digitálny záznam pamäti vozdila a overiť tak historiu elektronických závad, prípadne diagnostikovať aktuálne problémy v elektronike vozidla. Zároveň sme schopný vymazať pamäť závad, ktorá mohla vám rozsvietiť na palubnej doske varovnú kontrolku. Používaná kvlaitná Pc diagnostika BOSCH KTS je kompatibliná s väčšinou vozidiel dnes používaných. 

Prevádzkujeme aj autoelektrikárske činnosti, medzi ktoré patrí oprava alternátorov, oprava elektroinštalácie a dalšie…

Karosárske práce

Karosárske Práce

Ponúkame karosárske práce na všetkých typoch osobných aut, rovnako pomnúkame aj klampiarske práce , rovnacie práce, tmelenie…

Lakýrnické práce

Lakýrnické práce

Sprostredkovávame lakovanie an profesionálnej úrovni kvalitnými farbami popredných výrobcov. Medzi tieto práce patria demontáž dielov, čistenie, brúsenie a ostané povrchové úpravy. Lakovanie viac vrstvami, náter základnou farbou, mealízové farby.. 

Generálne opravy

 

 

Dajte svojmu autu ešte šancu. Naša tradícia v opravách, kovoobrábacie stroje a schopnosti nám umožňujú robiť generálne opravy vozidiel a ich motorových častí. Vykonávame opravu na opravný rozmer valcov a motorvej sustavy (repasy a výbrusy). Dekarbonizácia spalovacieho potrubia. Generálna oprava predstavuje taktiež aj udržbu karosérie vozidla. Rovnanie rôznych preliačenín, deformácií, výmena dielov, lakovanie a nátery antikoróznymi nátermi. 

Technické a emisné kontroly

Technické a emisné kontroly

Zabezpečujeme prípravu na technickú a emisnú kontrolu, aby ste úspešne absolvovali kontrolu. Ponúkame aj možnosť ,nechať celú kontrolu na nás. Automobil pripravíme na kontrolu a následne vybavíme aj samotnú kontrolu. Odložte svoej starosti a neplytvajte svoj čas tam kde nemusíte.